Eta 022 

Popis:    Strojek je určen pro základní kuchyňské práce. Pro zpracování a úpravu potravin při vaření a přípravě jídel. Má samostatnou pohonnou jednotku, na kterou se nasazují jednotlivé strojky, určené pro vlastní pracovní úkony. Na pohonné jednotce jsou dva vývody, a to pro pohon pomaloběžných strojků a pro pohon strojků rychloběžných. Pro pohon je použito jednofázového asynchronního motoru s kotvou na krátko a příkonem 250W. K rozbíhání motoru slouží pomocné vinutí, spojené v sérii s kondenzátorem. Strojek se spouští a zastavuje pomocí dvou tlačítek, umístěných v horní rovině pohon jednotky. Tlačítka jsou označeny START a STOP. Otáčky motoru jsou pro pomaloběžný vývod (125min-1) sníženy pomocí šnekového a čelního ozubení, otáčky pro rychloběžný vývod (7000min-1) jsou zvýšeny ozubením kuželovým. Hřídele a ozubená kola jsou uložena v kuličkových, nebo kluzných otáčkách. Po stránce elektrické jsou veškeré kovové části, přicházející do styku s obsluhou, odizolovány od částí elektrických - motor má dvojitou izolaci. Váha 6kg.

Možno použít jako: Hnětač, šlehač, mixér, mlýnek na kávu, strojek na mletí masa, strouhač, lis na ovoce, mlýnek na mák.

Stav:    Po renovaci běžně používaný. Vyrábělo se několik barevných provedení. První verze neměly výlisek okolo tlačítek. Tento kus je z roku 1983, vyroben Elektro Praga Hlinsko.

       

Návod na obsluhu


Description:    Electric machine for kitchen use (for preparing of food). Body has a electric asynchronous motor. Removable extension for different work. Two power (125 and 7000min-1). Weigth 6kg, produced in Hlinsko city in 1983. Power input 250W.