ETA - ElekTrotechnické Aparáty. Původní podnik, který za první republiky vyráběl rozhlasové přijímače, žehličky, transformátory sídlil v Praze. Následně se tato firma přeorientovala na optické zařízení, foťáky a po znárodnění se přejmenovala na Meoptu.

Součastná Eta sídlí v Hlinsku na Vysočině. Původní jméno firmy neslo skratku ESA - Elektrotechnická Společnost Akciová. Tento podnik vznikl za druh světové války a vyráběl hlavně žehličky. Po znárodnění bolšány ve 48mim se podnik zařadil do koncernu Elektro praga a název ESA zaniká. Hlinská továrna začíná používat logo Elektro praga =~E. Po reorganizaci v 50tém roce se Hlinecká továrna dočkala opět vlastního názvu Elektro Praga-Hlinsko. V roce 1960 pak byla převedena ochranná známka ETA z Meopty do Hlinska a na spotřebičích se začínají dávat loga ETA v oválu.