Sekce barevných televizorů dovážených do Československa

Hlavní podíl zahraničních barevných televizorů na našem trhu zahrnoval dovoz ze SSSR. Jedná se zejména o tvp Rubín, Elektron a Selena. Dovezla se i určitá část z Maďarska a z NDR. Přes Tuzex se k nám dostalo i několik ,,západních´´ přijímačů (Grundig, Philips, Zanussi,...).