V této sekci si prohlédněte elektronkové černobílé televizory vyráběné v bývalém Československu.

Psal se rok 1953 když Československá televize zahájila své pravidelné vysílání. V tomto roce se začal také sériově vyrábět náš první

televizní přijímač vyvinutý v Pražských Strašnicích a nesl označení 4001.

O něco později  byl ve Strašnicích vyvinut modernější typ s názvem Akvarel, který byl oproti předchozímu již na bázi superhetu. Jeho sériová výroba byla realizována pardubickým závodem. Z tohoto pobočného závodu pochází i na svou dobu velice zdařilý typ Lotos.

Roku 1956 přichází ze Strašnic televizor Mánes následovaný typem Ametyst. Na konci 50.tých let se v Nižné na Slovensku rodí nový výrobní areál televizorů, kam je přesunuta část výroby Mánesů. Další éra televizorů se odehrává až na výjimky již jen zde.

V levém sloupci si jsou jednotlivé typy mé sbírky.