Černobílé televizory zahraniční výroby


Již od počátku televizního vysílaní v 50.tých letech se k nám dovážely televizory ze zahraničí. Byl dovoz především ze Sovětského svazu. Později se začaly objevovat televizory maďarské, východoněmecké či jugoslávské. Jednalo se především o dovoz ze zemí  RVHP. V samém počátku byl velký podíl ruských televizorů, ten se však později v oblasti čb televizorů omezil jen na přenosné (Junosť, Šhiljalis, Elektronika). Velký podíl měly také televizory z Maďarska - Orion a Videoton. Tyto televizory dle mého názoru byly dosti kvalitní a i překonávaly televizory naší výroby. Bylo dovezeno i několik tvp z Jugoslávie, NDR. V této sekci naleznete i několik telek ,,ze západu" - přece se to nevyhodí...